En kort presentasjon av hundene i mitt oppdrett. Exe er min første portis og mor til mine første kull. Hippo, fikk jeg som unghund da han ble litt mye for noen andre – en fantastisk herremann med enorm energi. Selma er Exi´s vakre datter fra B-kullet. Carmen er Exi´s datter og slektens håp fra C-kullet. Zalsa er ny i familien og nye linjer til oppdrettet mitt.